Politica de confidențialitate

I. Dispoziții generale

1. Prezenta politică de confidențialitate reglementează principiile principale și procedura de colectare, prelucrare și stocare a datelor cu caracter personal ale magazinului electronic www.cbdfinola.com (Vânzătorul) și ale clientului www.cbdfinola.com (în continuare – Cumpărătorul).

2. Colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului sunt stabilite de prezenta politică de confidențialitate, de Legea privind protecția juridică a datelor cu caracter personal a Republicii Lituania și de alte acte juridice.

3. Vânzătorul se ghidează după următoarele principii de bază ale prelucrării datelor cu caracter personal:

3.1. Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri definite și legitime;
3.2. 3.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu exactitate și corectitudine.
3.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, adică numai în cazurile în care: 3.3:

3.3.1. persoana vizată își dă consimțământul, i. y. este de acord să respecte Regulile de comerț electronic;
3.3.2. se încheie sau se execută un contract atunci când una dintre părți este persoana vizată;
3.3.3. www.cbdfinola.com este obligat să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu legea;
3.3.4. datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate datorită unui interes legitim urmărit de www.cbdfinola.ro sau de o parte terță căreia îi sunt furnizate datele cu caracter personal și dacă interesele persoanei vizate nu sunt mai importante.

3.4. Datele cu caracter personal sunt actualizate în mod constant.

3.5. Datele cu caracter personal nu sunt stocate mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate.

3.6. Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai de către angajații cărora li s-a acordat un astfel de drept.

3.7. Toate informațiile privind datele cu caracter personal prelucrate sunt confidențiale.

3.8. Inspectoratul de Stat pentru Protecția Datelor este notificat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu procedura stabilită.

4. Utilizați e-mail. serviciile de stocare pot:

4.1. toate persoanele fizice apte de muncă cu vârsta de cel puțin 18 ani;

4.2. minorii cu vârsta cuprinsă între cincisprezece și optsprezece ani – numai cu acordul părinților, părinților adoptivi sau tutorilor, cu excepția cazurilor în care aceștia dispun de venituri proprii sau de o bursă;

4.3. persoane juridice;

4.4. reprezentanții autorizați ai tuturor persoanelor de mai sus.II. Colectarea, prelucrarea, stocarea datelor cu caracter personal

5. www.cbdfinola.ro respectă dreptul la viață privată al fiecărui Cumpărător. Datele cu caracter personal ale Cumpărătorului (nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail și alte informații specificate în formularul de înregistrare în e-shop) sunt colectate și prelucrate în conformitate cu prevederile din 2018. 25 mai Regulamentul general privind protecția datelor, care a intrat în vigoare. Datele sunt colectate și prelucrate în scopul de a:

5.1. să putem procesa comenzile de bunuri ale Cumpărătorului;

5.2. să emitem documente financiare;

5.3. să rezolvăm problemele legate de prezentarea sau livrarea bunurilor;

5.4. să îndeplinim alte obligații contractuale.

6. În timpul înregistrării pe www.cbdfinola.com trebuie să furnizați date personale detaliate și corecte.

7. La gestionarea și stocarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului, www.cbdfinola.ro implementează măsuri organizatorice și tehnice care asigură protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii accidentale sau ilegale, precum și împotriva oricărei alte prelucrări ilegale.

8. www.cbdfinola.ro poate utiliza date care nu sunt legate direct de persoana Cumpărătorului în scopuri statistice, i. e. date privind bunurile achiziționate. Astfel de statistici vor fi colectate și prelucrate astfel încât să se evite dezvăluirea identității Clientului sau a altor date cu caracter personal care ar putea fi utilizate pentru identificarea Clientului.

III. Transferul de date cu caracter personal către terți

9. Vânzătorul își rezervă dreptul de a transfera informații către terți:

9.1. numai 5.3. din prezentul document. pentru a atinge obiectivele menționate la punctul;

9.2. numai în conformitate cu procedura stabilită de legislația Republicii Lituania.

IV. Modificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal

10. Cumpărătorul are dreptul de a modifica și/sau de a actualiza informațiile furnizate în formularul de înregistrare.

V. Transmiterea de informații sau de reclamații

11. Cumpărătorul, după ce a permis prelucrarea datelor sale cu caracter personal, are dreptul de a solicita modificarea datelor cu caracter personal sau suspendarea prelucrării acestora, cu excepția stocării în cazul în care datele sunt prelucrate cu încălcarea legii.

12. La primirea cererii cumpărătorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vânzătorul va furniza cumpărătorului un răspuns în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data solicitării cumpărătorului. Vor fi luate în considerare numai cererile de prelucrare a datelor cu caracter personal care sunt transmise în scris prin e-mail. e-mail info@cbdfinola.ro

VI. Modificarea politicii de confidențialitate

13. Vânzătorul are dreptul de a modifica parțial sau integral Politica de confidențialitate prin notificarea prin e-mail. în magazin.

14. Adăugările sau modificările la Politica de confidențialitate intră în vigoare de la data publicării lor, i. y de la data publicării lor prin e-mail. în sistemul magazinului.